home > Honors

Honors

Honors

Umegaki Award

yearName
2013Norio Katoh
Keiiti Zingu
2012-
2011Mituru Ohkubo
2010Takatugu Kawase
2009Masashi Mizumoto
Hitoshi Ishikawa
2008Hidefumi Aoyama
2007Osamu Tanaka
2006-
2005Minoru Suzuki
2004Yuzuru Niibe
2003Masao Kobayashi
2002-
2001Hideyuki Sakurai
2000Emiko Ueda
2000Satuki Fujishiro
1999Kenji Yamanishi
1998-
1997Hajime Harauchi
1996Yasushi Nagata
1995Hiroki Shirato

Abe Award

yearName
2013-
2012Takahumi Toita
2011Hirosi Ohnisi
2010Michihide Mitumori
2009-
2008-
2007Tetuo Akimoto
2006Yasushi Nagata
2005Hiroki Shirato
2004Shin-ichiro Masunaga

Excellent Educational Lecturer Award

yearName
2013Yusuke Demizu
Norihiro Aibe
Takayuki Ooguri
2012Eisuke Abe
Yoshinori Itou
Hitoshi Ikushima
2011Shingo Kato
Tatsuya Oono
2010Naoki Tohyama
Masahiro Kenjyo
Hisayasu Nagakura
Ryoichi Yoshimura
2009Hiroya Shiomi
Etuyo Ogo
Koichi Isobe
Takashi Mizowaki
2008Yuichiro Narita
Hideya Yamazaki
Satoaki Nakamura
2007Kenji Sekiguchi
Yuko Nakayama
Takashi Mizowaki
2006Miwako Nozaki
2005Michihide Mitsumori
Katsumasa Nakamura
2004Hidekazu Nanbu
Kenji Nemoto
2003Takafumi Toita

認定放射線治療施設

認定放射線治療施設 Hokkaido Tohoku Kanto Tokyo Tokyo Koushinetsu Koushinetsu Hokuriku Hokuriku Chubu Kansai Kansai Chugoku Shikoku Shikoku Kyusyu Okinawa Kyusyu Okinawa Kyusyu Okinawa

広報情報